En släpläns för olje- eller bränslespill i vattnet finns innanför dörren i mastskjulet.

En säck med granulat för olje- eller bränslespill på land finns innanför dörren i mastskjulet.

Där finns också trasor och sugande materiel (absorberingsdukar) för att suga upp olje/bränslespill i kölsvinet på din båt vid behov.

Förbrukad läns eller granulat skall deponeras i kärl för oljespill i Miljöstationen.

Se för övrigt detaljerad instruktion vid utrustningen innanför dörren i mastskjulet!

Vid större spill, larma!

Larma efter anslagna larmlistor. Larmlistor finns anslagna på följande ställen:

  • Klubbhuset, anslagstavlan.
  • Dörren till mastskjulet, utsidan.
  • Utanpå dörren till Miljöstationen.
  • Anslagstavlan i Ekhagen.