Om en olycka  som orsakar oljeläckage skulle uppstå finns material i SS Vegas klubbstuga, som kan användas för att samla upp oljan:

• En släpläns för olje- eller bränslespill i vattnet.

• En säck med granulat för olje- eller bränslespill på land.

• Trasor och sugande materiel (absorberingsdukar) för att suga upp olje/bränslespill i kölsvinet på din båt vid behov.

Förbrukad läns eller granulat skall deponeras i Miljöstationen.

Se för övrigt detaljerad instruktion vid utrustningen i klubbstugan.

Vid större spill, larma!

Anmäl större oljeutsläpp genom att ringa 112.