I första hand räddas liv!

Ring omedelbart 112 och uppge adressen Edsviksvägen 146 för varvet i Tegelhagen. För Ekhagshamnen uppges Ekhagsvägens slut nedanför Lappkärrsberget.

Öppna grindarna och invänta sedan brandkåren, och ta inga risker själv, brand är farligt, båtar kan vi ersätta men inte människor!

I klubbhuset finns skumsläckare innanför dörren och om branden ännu är liten försöker man släcka, men tänk på explosionsrisken och ta inga risker.

Brand i torrt material (presenningar, påbörjad brand i båtskrov, material runt båten) försöker man även släcka med våra vattenslangar, det gäller att förhindra spridning av branden.

Brinnande båt i sjön skall om möjligt lossgöras och skjutas ut ur hamnbassängen.

Larma efter anslagna larmlistor

Larmlistor finns anslagna på följande ställen:

  • Klubbhuset, anslagstavlan.
  • Utanpå dörren till Miljöstationen.
  • Anslagstavlan i Ekhagen.