Segelsällskapet Vega grundades 1915 och har hemmahamn i Ekhagen, varv i Tegelhagen samt klubbholme strax öster om Grinda i Stockholms skärgård.


Kom ihåg!

Inga båtar får ligga kvar på land i Tegelhagen efter den 15 juni.