Styrelse

Ordförande
Staffan Nordlund
Kungsholms Strand 105
112 33 Stockholm
070 – 307 53 60

Vice ordförande
Henrik Andersson
070 – 694 41 77

Hamnkapten
Markus Ölmefors
070 – 733 01 34

Sekreterare
Ylva Bergman
070 – 241 21 72

Varvschef
Johan Arensberg
070 – 963 27 28

Intendent
Jan Robertsson

Kassör
Jens Bjöörn

Klubbmästare
Göran Petrén

Vaktchef
Paul Minassian
08-732 88 82

Revisorer
Niklas Frank
Joakim Säll

Hamnföreståndare Ekhagen
Christopher Wheat (praktiska frågor)
Sebastian Lagunas Rosén (Båtplatsavtal, mm.) 

Maskinchef subliftar Tegelhagen
Anders Nyman
070 – 310 68 65

Planeringschef Tegelhagen
Henrik Andersson (med Anders Nyman och Johan Arensberg)

Nyckelansvarig 
Hans Nyman 073 – 049 81 22

Klubbmästeri
Klubbmästare Göran Petrén
Carl-Magnus Fahlström
Karl-Axel Boström
Kerstin Sunemark Nyman

Seglingsnämnd
Mats Johansson(Sammankallande)
Thomas Dättermark
Gunnar Sandberg
Tarek Bass

Plakettkommitté
Lis Bjöörn  Sammankallande
Karl-Axel Boström
Lars Hägg

Byalaget Sumpuddens vänner
Jan Robertsson  Kontaktman (Holmfogde)
Bo Persson
Göran Petrén
Daniel Wallentin
Erik Nordlund
Erik Persson

Övriga funktionärer
Staffan Nordlund (representant StSF och SMBF)
Måns Edlund (representant Ekoparken)
Ylva Bergman (Försäkringsombud Svenska sjö)
Säkerhetsbesiktningsman (Vakant)
Webbredaktör (Vakant)
Mattias Almbring Norberg (webbmästare)

Valberedning
Hans Nyman Sammankallande
Conny Ahlgren