Styrelse

Ordförande
Staffan Nordlund
Kungsholms Strand 105
112 33 Stockholm
070 – 307 53 60

Vice ordförande
Henrik Andersson
070 – 694 41 77

Hamnkapten
Joakim Säll
076 – 860 27 80

Sekreterare
Ylva Bergman
070 – 241 21 72

Vice sekreterare
Christian Schmidt

Varvschef
Johan Arensberg
070 – 963 27 28

Intendent
Jan Robertsson

Kassör
Jens Bjöörn

Klubbmästare
Göran Petrén

Vaktchef
Paul Minassian
08-732 88 82

Styrelserepresentanter i Sollentuna Båtunion för SSV
Johan Arensberg
Staffan Nordlund (suppleant)

Revisorer
Niklas Frank
Fredrik Westin
Martin Engdahl

Valberedning
Joakim Droguet (sammankallande)
Daniel Wallentin

Hamnföreståndare Ekhagen
Markus Ölmefors
Christopher Wheat

Maskinchef subliftar Tegelhagen
Anders Nyman
070 – 310 68 65

Planeringschef Tegelhagen
Henrik Andersson (med Anders Nyman och Johan Arensberg)

Slamkryparförare Tegelhagen
Anders Nyman (sammankallande)
Thomas Nyman
Henrik Andersson
Johan Arensberg
Staffan Nordlund
Christian Schmidt
Patric Vedin
Joakim Droguet

Nyckelansvarig 
Hans Nyman 073 – 049 81 22

Klubbmästeri
Klubbmästare Göran Petrén
Carl-Magnus Fahlström
Kerstin Sunemark Nyman
Jens Nissen Jormin
Marcus Gärdin

Plakettkommitté
Lis Bjöörn  Sammankallande
Karl-Axel Boström
Lars Hägg

Byholmslaget
Jan Robertsson (sammankallande)
Bo Persson
Göran Petrén
Daniel Wallentin
Fredrik Westin
Jens Nissen Jormin

Planeringskommitté
Christian Schmidt (sammankallande)
Erik Bäckström
Daniel Wallentin

Kappseglingsnämnd
Mats Johansson (sammankallande)
Gunnar Sandberg
Erik Bäckström

Plakettkommitté
Hans Nyman (sammankallande)
Lis Bjöörn
Lars Hägg

Webbmaster
Johan Arensberg

Övriga funktionärer
Staffan Nordlund (representant StSF och SMBF)
Måns Edlund (representant Ekoparken)
Ylva Bergman (Försäkringsombud Svenska sjö)
Säkerhetsbesiktningsman (Vakant)
Webbredaktör (Vakant)