Styrelse

Ordförande
Joakim Säll
076 – 860 27 80

Vice ordförande
Cecilia Tegnesjö
070 – 893 80 08

Sekreterare
Samuel Liljekvist
072 – 541 14 02

Kassör
Jakob Soori
076 – 058 33 65

Intendent
Bo Persson

Hamnföreståndare
Marcus Ölmefors
070 – 733 01 34
Hamnfogdar
Fredric Norberg
Jan Robertsson

Varvschef
Henrik Andersson
070 – 694 41 77

Varvsfogde
Daniel Wallentin
070 – 372 05 77

Vaktchef
Paul Minassian
070 – 886 38 65

Klubbmästare
Cecilia Tegnesjö

Programansvarig
Hanna Wallentin

Webbmästare
Jakob Soori

Planeringskommitté
Hanna Wallentin
Erik Bäckström
Daniel Wallentin

Kappseglingsnämnden
Mats Johansson
Erik Bäckström

Klubbmästeriet
Cecilia Tegnesjö
Carl Magnus Fahlström
Kerstin Sunemark Nyman

Byholmslaget
Bo Persson
Fredrik Westin
Veronika Larsson
Staffan Hägg

Maskinchef för subliftarna
Thomas Nyman

Revisorer
Fredrik Westin
Kristian Åström
Revisorssuppleant
Vakant

Plakettkommittén
Hans Nyman
Lis Bjöörn
Lars Hägg

Valberedning
Joakim Droguet
Daniel Wallentin

Nyckelansvarig 
Hans Nyman
073 – 049 81 22

Representant EKO-parken
Måns Edlund

Ordförande i SoBU
Staffan Nordlund

Vegas subliftförare
Anders Nyman
Thomas Nyman
Henrik Andersson
Johan Arensberg
Staffan Nordlund
Patric Vedin
Joakim Droguet
Måns Edlund

Faddrar  (Som gärna hjälper dig om du är ny i klubben)
Staffan Nordlund, Hans Nyman, Joakim Droguet, Henrik Andersson, Fredrik Norberg, Hanna Wallentin, Joakim Säll, Göran. Petrén