Viktig information

Maxbredd vagga2,40 m (stöttor rekommenderas)
Max djupgående vid bryggan2 meter
Max vikt båt8 ton
MastförvaringMaster förvaras i SS Vegas mastskjul och ska vara rena från vant, spridare, stag, mm. (Företagsprofil är ok.) Master får ej förvaras på båtar pga skaderisken.
FörsäkringBetald & gällande försäkring är obligatoriskt för alla båtar.
MärkningVagga eller stöttor måste vara märkta med medlemsnummer alt. namn och telefonnummer. Märkningen ska vara väderbeständig.
BottenfärgEndast ”hård färg” tillåten. (Ej mjuk eller s k självpolerande). Vid borttagning av bottenfärg, använd färgborttagningsmedel och skrapa. Täck marken med presenning, samla ihop avfallet och lämna på återvinningscentral som farligt avfall.
MiljöstationLigger i den blå byggnaden mitt på området. Här slängs spillolja, färgrester, glykol mm.
SubliftarTvå typer finns: dubbelsling-krypare DUSK (för större båtar) samt enkelsling-krypare ESK (för mindre & långkölade båtar).
El-anslutningObevakad laddning får ske kortare perioder om sladden är märkt med namn & datum. Värmare får aldrig vara inkopplade obevakade.
BottentvättSS Vegas mark i Tegelhagen är nysanerad, därför får högtrycksspruta bara användas på båtar som inte är bottenmålade (dvs som har ren gelcoat eller epoxigrund). Borste och vanlig vattenslang är tillåtet på båtar med bottenfärg.
ÖvrigtStegar ska vara låsta.

Så bokar du tid för sjösättning & upptagning i BAS. Länk

15:e juni

Efter detta datum får inga båtar ligga kvar på varvet.


Tegelhagens varv i Sollentuna används av fem olika båtklubbar; Edsbergs båtklubb, Turebergs båtklubb, Sollentuna båtklubb, Edsvikens segelsällskap och Segelsällskapet Vega. Varvet sköts gemensamt, genom Sollentuna Båtsportunion (SoBu), en varvsförening där medlemmar från samtliga klubbar finns representerade.