Viktig information

 

Maxbredd vagga 2,40 m (stöttor rekommenderas)
Max djupgående vid bryggan 2 meter
Max vikt båt 8 ton
Mastförvaring Master förvaras i SS Vegas mastskjul och ska vara rena från vant, spridare, stag, mm. (Företagsprofil är ok.) Master får ej förvaras på båtar pga skaderisken.
Försäkring Betald & gällande försäkring är obligatoriskt för alla båtar.
Märkning Vagga eller stöttor måste vara märkta med medlemsnummer alt. namn och telefonnummer. Märkningen ska vara väderbeständig.
Bottenfärg Endast ”hård färg” tillåten. (Ej mjuk eller s k självpolerande). Vid borttagning av bottenfärg, använd färgborttagningsmedel och skrapa. Täck marken med presenning, samla ihop avfallet och lämna på återvinningscentral som farligt avfall.
Miljöstation Ligger i den blå byggnaden mitt på området. Här slängs spillolja, färgrester, glykol mm.
Subliftar Två typer finns: dubbelsling-krypare DUSK (för större båtar) samt enkelsling-krypare ESK (för mindre & långkölade båtar).
El-anslutning Obevakad laddning får ske kortare perioder om sladden är märkt med namn & datum. Värmare får aldrig vara inkopplade obevakade.
Bottentvätt SS Vegas mark i Tegelhagen är nysanerad, därför får högtrycksspruta bara användas på båtar som inte är bottenmålade (dvs som har ren gelcoat eller epoxigrund). Borste och vanlig vattenslang är tillåtet på båtar med bottenfärg.
Övrigt Stegar ska vara låsta.

Så bokar du tid för sjösättning & upptagning i BAS. Länk

15:e juni

Efter detta datum får inga båtar ligga kvar på varvet.


Tegelhagens varv i Sollentuna används av fem olika båtklubbar; Edsbergs båtklubb, Turebergs båtklubb, Sollentuna båtklubb, Edsvikens segelsällskap och Segelsällskapet Vega. Varvet sköts gemensamt, genom Sollentuna Båtsportunion (SoBu), en varvsförening där medlemmar från samtliga klubbar finns representerade.