Tegelhagens varv i Sollentuna används av fem olika båtklubbar; Edsbergs båtklubb, Turebergs båtklubb, Sollentuna båtklubb, Edsvikens segelsällskap och Segelsällskapet Vega. Varvet sköts gemensamt, genom Sollentuna Båtsportunion (SoBu), en varvsförening där medlemmar från samtliga klubbar finns representerade.


15:e juni

Efter detta datum får inga båtar ligga kvar på varvet.


viktig information om tegelhagen
Maxbredd vagga 2,40 m (stöttor rekommenderas)
Max djupgående vid bryggan 2 meter
Max vikt båt 8 ton
Försäkring Betald & gällande försäkring är obligatoriskt för alla båtar.
Märkning Båtar på varvet måste vara märkta med medlemsnummer alt. namn och telefonnummer.
Bottenfärg Endast ”hård färg” tillåten. (Ej mjuk eller s k självpolerande)
Miljöstation Ligger i den blå byggnaden mitt på området. Här slängs spillolja, färgrester, glykol mm.
Subliftar Två typer finns: dubbelsling-krypare DUSK (för större båtar) samt enkelsling-krypare ESK (för mindre & långkölade båtar).
El-anslutning Obevakad laddning får ske kortare perioder om sladden är märkt med namn & datum. Värmare får aldrig vara inkopplade obevakade.
Bottentvätt SS Vegas mark i Tegelhagen är nysanerad, därför får högtrycksspruta bara användas på båtar som inte är bottenmålade (dvs som har ren gelcoat eller epoxigrund). Borste och vanlig vattenslang är tillåtet på båtar med bottenfärg.

 

Så bokar du tid för sjösättning & upptagning i BAS. Länk