Viktig information

Maxbredd vagga2,40 m (stöttor rekommenderas)
Max djupgående vid bryggan2 meter
Max vikt båt9 ton
MastförvaringMaster förvaras i SS Vegas mastskjul och ska vara rena från vant, spridare, stag, mm. (Företagsprofil är ok.) Master får ej förvaras på båtar pga skaderisken.
FörsäkringBetald & gällande försäkring är obligatoriskt för alla båtar.
MärkningVagga eller stöttor måste vara märkta med medlemsnummer alt. namn och telefonnummer. Märkningen ska vara väderbeständig.
BottenfärgEndast ”hård färg” tillåten. (Ej mjuk eller s k självpolerande). Vid borttagning av bottenfärg, använd färgborttagningsmedel och skrapa. Täck marken med presenning, samla ihop avfallet och lämna på återvinningscentral som farligt avfall.
MiljöstationLigger i den blå byggnaden mitt på området. Här slängs spillolja, färgrester, glykol mm.
SubliftarTvå typer finns: dubbelsling-krypare DUSK (för större båtar) samt enkelsling-krypare ESK (för mindre & långkölade båtar).
El-anslutningObevakad laddning får ske kortare perioder om sladden är märkt med namn & datum. Värmare får aldrig vara inkopplade obevakade.
BottentvättSS Vegas mark i Tegelhagen är nysanerad, därför får högtrycksspruta bara användas på båtar som är målade med godkänd hård bottenfärg.
ÖvrigtStegar ska vara låsta.

Så bokar du tid för sjösättning & upptagning i BAS. Länk
Väljer du att sjösätta/torrsätta vid annat tillfälle betalar du SS Vegas sjösättnings-/torrsättningsavgift plus ersättning till subliftföraren.

15:e juni

Efter detta datum får inga båtar ligga kvar på varvet.


Tegelhagens varv i Sollentuna används av fem olika båtklubbar; Edsbergs båtklubb, Turebergs båtklubb, Sollentuna båtklubb, Edsvikens segelsällskap och Segelsällskapet Vega. Varvet sköts gemensamt, genom Sollentuna Båtsportunion (SoBu), en varvsförening där medlemmar från samtliga klubbar finns representerade.