Inom SSVega har alltid musik och sång varit och är centrala, då vi träffas. Vi har sedan lång tid tillbaka en egen sång, VEGASÅNGEN. Här är texten:

Vi äro Vegagrabbar alla
som ständigt ha ett glatt humör.
Om ojämt ödets lotter falla
det är en sak som oss ej rör.
Nej bland oss skall glädjen endast råda, Hej!
Å’ alla Vegagrabbar på en gång. Ell’a på!
Och var och en uti sin låda
när vi stämma upp vår sång

Hur skönt det är när vindar friska,
och våra ”hoar” sätta fart.
När sjöarna kring bogen piska,
då är det härligt, underbart.
Styv an skot, rätt kurs, så skall det vara. Hej!
Å’ alla Vegagrabbar på en gång. Ell’a på!
Och med sup vi strupen klara,
när vi stämma upp vår sång