För att undvika onödiga tilläggsavgifter så råder vi dig att betala fakturan i tid samt att inte slarva med vaktplikt.

 • Köavgift: 250 kr (icke medlem i kö till hamn- eller varvsplats)
 • Medlemsavgift: 640 kr per person
 • Medlemsavgift efter 25 års medlemskap: 170 kr per person
 • Medlemsavgift hel familj: 675 kr
 • Båtavgift inkl. båtregisteravg: 1150 kr per båt (oberoende av hamn- eller varvsplats)
 • Hamnavgift Ekhagen: 925 kr per meter båtbredd i Ekhagen
 • Bomhyra: 975 kr per båt i Ekhagen
 • Varvsavgift Tegelhagen: 100 kr per kvm (båtlängd+1m x båtbredd+1m)
 • Sjösättningsavgift: 675 kr/båt (vid klubbens gemensamma dagar)
 • Torrsättningsavgift: 675 kr/per båt (vid klubbens gemensamma dagar)
 • Hamnavgift vinterliggare: 925 kr/m båtbredd (el tillkommer)
 • Varvsinträde Ekhagen: 2000 kr/båt (återbetalas ej vid utträde)
 • Varvsinträde Tegelhagen: 4000 kr (återbetalas ej vid utträde)
 • Nyckeldisposition Ekhagen: 500 kr/nyckel (återbetalas vid utträde)
 • Nyckeldisposition Tegelhagen: 550 kr/nyckel (återbetalas vid utträde)
 • Nyckelplikt: 500/550 kr (per förlorad nyckel)
 • Arbetsplikt: 1000 kr/uteblivet deltagande enl. kalendarium
 • Vaktplikt: 1375 kr/uteblivet deltagande enl. vaktlista
 • Administrativa avgifter: 60 kr för första påminnelse. Sedan 625/800 kr för obetald förfallen faktura, med värde under resp. över 1 000 kr

Uppdaterat 2024