• Medlemsavgift: 475 kr per person
 • Medlemsavgift efter 25 års medlemskap: 125 kr per person
 • Medlemsavgift hel familj: 500 kr
 • Båtregisteravgift: 250 kr
 • Båtavgift: 600 kr per båt i hamn eller på varv
 • Köavgift för medlemsansökan: 125 kr
 • Hamnavgift Ekhagen: 685 kr per meter båtbredd i Ekhagen
 • Avgift Y-bommar: 725 kr per båt i Ekhagen
 • Varvsavgift Tegelhagen: 75 kr per kvadratmeter
 • Sjö- & torrsättningsavgift: 500 kr
 • Hamninträde Ekhagen: 1500 kr (återbetalas ej)
 • Varvsinträde Tegelhagen: 3000 kr (återbetalas ej)

Uppdaterat 2020