Segelsällskapet Vega är en båtklubb med sitt ursprung i Brunnsviken mittemot Hagaparken. Redan under Brunnsvikstiden hade klubben ”ytterhamn” för segelbåtar i Lilla Värtan utanför inloppet till Brunnsviken. Hamnen, med plats för 60 segelbåtar finns fortfarande kvar i Ekhagen nedanför Lappkärrsberget.

Klubben har 300 medlemmar med en flotta på c:a 80 segelbåtar.

Sommartid är SS Vegas klubbholme träffpunkt för medlemmarna. ”Holmen” ligger i mellanskärgården och utgörs av södra udden på Stora Byholmen nära Karklöfaret.

Förutom de gemensamma angelägenheterna i skötseln av hamnar och varv så arrangerar klubben varje år tre interna kappseglingar och traditionellt midsommarfirande. Men också aktiviteter som gemensam lunch vid vårrustningen, ärtor och punsch på hösten etc. Klubbkommittén har fått ökad betydelse och svarar för arrangemanget av många av ovanstående aktiviteter där sång och musik också löper som en röd tråd.

En hörnpelare i klubbens verksamhet är medlemmarnas gemensamma arbete med alla praktiska göromål som upptagning av båtar, sjösättning, reparationer och byggen av olika slag. Motivet för detta är att dels hålla ner kostnaderna dels att genom arbetsgemenskap skapa grunden för en väl sammanhållen förening.