Styrelse

Ordförande
Staffan Nordlund
Kungsholms Strand 105
112 33 Stockholm
070 – 307 53 60

Vice ordförande
Joakim Säll
076 – 860 27 80

Hamnkapten
Joakim Säll
076 – 860 27 80

Sekreterare
Ylva Bergman
070 – 241 21 72

Vice sekreterare
Christian Schmidt

Varvschef
Henrik Andersson
070 – 694 41 77

Varvsfogde
Daniel Wallentin
070 – 372 05 77

Intendent
Bo Persson

Kassör
Jens Bjöörn

Klubbmästare
Cecilia Tegnesjö

Vaktchef
Paul Minassian
08-732 88 82

Faddrar  (Som gärna hjälper dig om du är ny i klubben)
Staffan Nordlund, Hans Nyman, Joakim Droguet, Henrik Andersson, Fredrik Norberg, Hanna Wallentin, Joakim Säll, Göran. Petrén

Styrelserepresentanter i Sollentuna Båtunion för SSV
Henrik Andersson
Staffan Nordlund (suppleant)

Revisorer
Niklas Frank
Fredrik Westin
Martin Engdahl

Valberedning
Joakim Droguet (sammankallande)
Daniel Wallentin

Hamnföreståndare Ekhagen
Markus Ölmefors
Fredric Norberg

Maskinchef subliftar Tegelhagen
Thomas Nyman

Planeringschef Tegelhagen
Henrik Andersson (med Thomas Nyman och Daniel Wallentin)

Slamkryparförare Tegelhagen
Anders Nyman (sammankallande)
Thomas Nyman
Henrik Andersson
Johan Arensberg
Staffan Nordlund
Christian Schmidt
Patric Vedin
Joakim Droguet
Måns Edlund

Nyckelansvarig 
Hans Nyman 073 – 049 81 22

Klubbmästeri
Cecilia Tegnesjö
Carl-Magnus Fahlström
Kerstin Sunemark Nyman

Byholmslaget
Bo Persson
Fredrik Westin

Planeringskommitté
Christian Schmidt (sammankallande)
Erik Bäckström
Daniel Wallentin

Kappseglingsnämnd
Mats Johansson (sammankallande)
Erik Bäckström

Plakettkommitté
Hans Nyman (sammankallande)
Lis Bjöörn
Lars Hägg

Webbmaster
Johan Arensberg

Övriga funktionärer
Staffan Nordlund (representant StSF och SMBF)
Måns Edlund (representant Ekoparken)
Ylva Bergman (Försäkringsombud Svenska sjö)
Säkerhetsbesiktningsman (Vakant)