Följande dokument reglerar ditt medlemskap i Segelsällskapet Vega.